HLORA TABLETES ŪDENS DEZINFEKCIJAI


+ pie ūdensvadu remontdarbiem

+ pie ūdensvadu plīsumiem

+ grodu aku dezinfekcijai

+ bezmaksas piegāde un konsultācija par lietošanu

+ iegāde pie mums Rīgā, Vestienas ielā 2

© udensrisinajumi.lv